CARTA CANADIANĂ A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR

Ministerul Justiţiei Canada

  Anexa B

Legea Constituţiei din 1982

Promulgată ca Anexa B la Legea Canadei (Marea Britanie) din 1982, cap. 11, intrată īn vigoare la 17 aprilie 1982

Partea I

Carta canadiană a drepturilor şi libertăţilor

 

 

Canada fiind īnţeleasă ca o ţară fondată pe principii care recunosc supremaţia lui Dumnezeu şi domnia legii:

 

 

 

Garantarea drepturilor şi libertăţilor

 

 

Drepturile şi
libertăţile
īn Canada

1. Carta Canadiană a Drepturilor şi Libertăţilor garantează drepturile şi libertăţile enunţate īn ea şi care pot fi supuse prin lege unor limitări rezonabile, īn măsura īn care acestea se pot justifica īntr-o societate liberă şi democratică.

 

 

 

Libertăţi funamentale

 

 

Libertăţi fundamentale

2. Fiecare persoană are următoarele libertăţi funamentale:

a)       libertatea conştiinţei şi religiei;

b)      libertatea de gāndire, credinţă, opinie şi expresie, inclusiv libertatea presei şi altor mijloace de comunicare;

c)       libertatea de īntrunire paşnică; şi

d)      libertatea de asociere

 

 

 

Drepturi democratice

 

 

Drepturile

democratice ale cetăţenilor

3. Fiecare cetăţean al Canadei are dreptul la vot īn alegerile pentru Camera Comunelor şi adunările legislative federale sau provinciale, şi dreptul de se califica pentru a candida la acestea.

 

 

Mandatul maxim al organelor legislative

4. (1) Mandatul maxim al Camerei Comunelor şi adunărilor legislative este de cinci ani de la data fixată pentru anunţul oficial al rezultatelor alegerilor generale.  

 

 

 

Prelungirea mandatului īn condiţii speciale

(2) Mandatul maxim al Camerei Comunelor şi adunărilor legislative poate fi prelungit de către Parlament sau adunarea legislativă respectivă peste limita de cinci ani, īn caz de război, invazie sau insurecţie, reale sau percepute ca atare, dacă această prelungire nu este respinsă de votul a unei treimi din deputaţii Camerei Comunelor sau adunarii legislative respective, după cum este cazul.

 

 

Şedinţa anuală
a organelor legislative

5. Parlamentul şi adunările legislative trebuie să ţină o şedinţă cel puţin o dată la douăsprezece luni.

 

 

 

Dreptul de liberă circulaţie

 

 

Circulaţia cetăţenilor

6. (1) Fiecare cetăţean al Canadei are dreptul să intre, să se stabilească şi să părăsească Canada.

 

 

Dreptul de a circula şi de a munci

(2) Fiecare cetăţean al Canadei şi fiecare persoană cu drept de şedere permanentă īn Canada are dreptul să:

a)       să se deplaseze şi să se stabilească īn orice provincie; şi

b)      să-şi cāştige existenţa īn orice provincie.

 

 

Limitări

(3) Drepturile specificate īn paragraful (2) sunt supuse:

a)       legilor īn vigoare şi normelor de aplicare, dacă acestea nu fac distincţie īntre persoane pe criteriul provinciei de rezidenţă actuală sau anterioară; şi

b)      tuturor legilor care prevăd cerinţe rezonabile de rezidenţă ca o condiţie a obţinerii de servicii sociale de stat.  

 

 

Programe de promovare socială

(4) Paragrafele (2) şi (3) nu pot constitui un impediment īn aplicarea legilor, programelor sau activitaţilor din provincie destinate īmbunătăţirii condiţiilor persoanelor defavorizate social sau economic, dacă rata ocupării forţei de muncă din acea provincie este inferioară mediei naţionale. 

 

 

 

Drepturi juridice

 

 

Viaţa, libertatea şi siguranţa persoanei

7. Fiecare persoană are dreptul la viaţă, libertate şi siguranţă personală, şi nu poate fi privată de aceste drepturi dacāt īn conformitate cu principiile fundamentale ale justiţiei.

 

 

Percheziţie şi confiscare

8. Fiecare persoană are dreptul la protecţie contra măsurilor abuzive de percheziţie corporală sau a domiciliului şi de confiscare.

 

 

Arest sau

īncarcerare

9. Fiecare persoană are dreptul la protecţie contra măsurilor arbitrare de arest sau īncarcerare

 

 

Arest sau

detenţie

10. Īn cazul arestului sau detenţiei, fiecare persoană are dreptul:

a)       să fie informată īn cel mai scurt timp asupra motivelor arestului sau detenţiei;

b)      să angajeze fără īntārziere un avocat şi sa fie informată că are acest drept; şi

c)       īn virtutea principiului ”habeas cospus” să se verifice legalitatea detenţiei sale şi, īn caz contrar, să fie pusă īn libertate.  

 

Probleme infracţionale şi penale

11. Orice persoană acuzată de o infracţiune are dreptul:

a)       să fie informată īn cel mai scurt timp despre infracţiunea comisă;

b)      să fie judecată īntr-o perioadă de timp rezonabilă;

c)       să nu fie constrānsă să depună mărturie īmpotriva sa īnsuşi īn procesul intentat pentru infracţiunea de care este acuzată;

d)      să se aplice prezumţia de nevinovăţie, pānă nu a fost condamnată conform legilor de către un tribunal independent şi imparţial, īn proces public echitabil;

e)      să nu fie privată, fără motive īntemeiate, de punerea īn libertate pe baza unei cauţiuni rezonabile;

f)        cu excepţia infracţiunilor ce ţin de justiţia militară, să beneficieze de proces cu juraţi, atunci cānd pedeapsa maximă pentru infracţiunea de care este acuzată constă īn privarea de libertatea de cinci ani sau o pedeapsă şi mai severă;

g)      să nu fie declarată vinovată pe baza unei acţiuni sau omisiuni care, īn momentul īn care a survenit, nu constituia o infracţiune conform legislaţiei interne canadiene sau a dreptului internaţional şi nu avea caracter criminal conform principiilor generale de drept recunoscute de ansamblul naţiunior;

h)      dacă a fost achitată de infracţiune, să nu fie judecată din nou pentru aceasta, iar dacă a fost condamnată pentru ea, să nu fie judecată şi condamnată din nou;

i)         să benfiecieze de condamnarea cea mai puţin severă, īn cazul īn care pedeapsa pentru infracţiunea de care este găsită vinovată s-a modificat, de la momentul comiterii infracţiunii pānă īn momentul condamnării.

 

 

Tratament sau pedeapsă

12. Fiecare persoană are dreptul să fie protejată contra tratamentelor sau pedepselor crude şi neobişnuite.

 

 

Auto-acuzare

13. Martorul īntr-un proces are dreptul ca mărturiile incriminatoare depuse de el să nu fie folosite pentru a-l incrimina pe el īntr-un alt proces, cu excepţia proceselor de sperjur sau mărturie contradictorie.

 

 

Traducător-interpret

14. Părţile sau martorii unui proces care nu īnţeleg sau nu vorbesc limba īn care se desfăşoară procesul, sau care sunt surzi, au dreptul la ajutorul unui traducător-interpret.

 

 

 

Egalitatea īn drepturi

 

 

Egalitate īn
faţa legii şi

protecţie egală 

15. (1)Fiecare persoană este egală īn faţa legii şi are dreptul la protecţie şi beneficiu egal din partea legii, fără disciminare şi, mai ales, fără discrimare pe bază de rasă, naţionalitate sau etnie, culoare, religie, sex, vārstă şi deficienţă mentală sau fizică.

 

 

Programe de promovare socială

(2) Paragraful (1) nu poate constitui un impediment īn aplicarea legilor, programelor sau activitaţilor destinate īmbunătăţirii condiţiilor persoanelor sau grupurilor defavorizate, inclusiv a celor defavorizaţi pe bază de rasă, naţionalitate sau etnie, culoare, religie, sex, vārstă şi deficienţă mentală sau fizică.

 

 

 

Limbile oficiale ale Canadei

 

 

Limbile oficiale ale Canadei

16. (1) Engleza şi franceza sunt limbile oficiale ale Canadei şi au statut, drepturi şi privilegii egale de folosire īn toate instituţiile Parlamentului şi Guvernului Canadei.

 

 

Limbile oficiale ale provinciei New Brunswick

(2) Engleza şi franceza sunt limbile oficiale ale provinciei New Brunswick, şi au statut, drepturi şi privilegii egale de folosire īn toate instituţiile adunării legislative şi Guvernului provinciei New Brunswick.

 

Promovarea statutului şi utilizării

(3) Prezenta Cartă nu limitează īn nici un fel puterea Parlamentului sau adunărilor legislative de a promova statutul de egalitate sau utilizarea englezei şi francezei.

 

 

Comunitatea lingvistică anglofonă şi francofonă din New Brunswick

16.1. (1) Comunitatea lingvistică anglofonă şi cea francofonă din provincia New Brunswick beneficiază de statut, drepturi şi privilegii egale de folosire a limbii, inclusiv dreptul la instituţii de īnvătămānt şi culturale distincte, necesare conservării şi promovării acestor comunităţi.

 

 

Rolul adunării legislative şi Guvernului
New Brunswick

(2) Se confirmă astfel rolul adunării legislative şi Guvernului provinciei New Brunswick īn conservarea şi promovarea statutului, drepturilor şi privilegiilor menţionate īn paragraful (1).

 

 

Lucrările Parlamentului

17. (1) Orice persoană are dreptul de a folosi engleza sau franceza īn dezbaterile şi lucrările din Parlament.

 

 

Lucrările adunării legislative
New Brunswick

(2) Orice persoană are dreptul de a folosi engleza sau franceza īn dezbaterile şi lucrările din adunarea legislativă a provinciei New Brunswick.

 

 

Legile şi arhivele parlamentare

18. (1) Legile, arhivele şi procesele verbale din Parlament sunt imprimate şi publicate īn engleză şi franceză şi ambele versiuni au aceeaşi autoritate.

 

 

Legile şi arhivele

New Brunswick

(2) Legile, arhivele şi procesele verbale din adunarea legislativă a provinciei New Brunswick sunt imprimate şi publicate īn engleză şi franceză şi ambele versiuni au aceeaşi autoritate.

 

 

Lucrările din tribunalele stabilite de Parlament

19. (1) Orice persoană are dreptul de a folosi engleza sau franceza īn toate lucrările din tribunalele stabilite de Parlament şi īn toate actele procedurale ce ţin de acestea.

 

 

Lucrările din tribunalele New Brunswick

(2) Orice persoană are dreptul de a folosi engleza sau franceza īn toate lucrările din tribunalele provinciei New Brunswick şi īn toate actele procedurale ce ţin de acestea.

 

 

Comunicarea publicului cu instituţiile federale

20. (1) Orice persoană din Canada are dreptul de a folosi engleza sau franceza atunci cānd comunică sau obţine un serviciu de la sediul sau administraţia centrală a instituţiilor Parlamentului sau Guvernului Canadei; acealaşi drept se aplică şi īn cazul altor birouri ale acestor instituţii unde:

a)       există o cerere semnificativă de folosire a unei anumite limbi; sau

b)      datorită naturii biroului respectiv, există o justificare rezonabilă ca serviciile şi comunicările biroului să fie disponibile atāt īn engleză, cāt şi īn franceză.

 

 

Comunicarea cu publicul īn instituţiile din New Brunswick

(2) Orice persoană din New Brunswick are dreptul de a folosi engleza sau franceza atunci cānd comunică sau obţine un serviciu de la sediul sau administraţia centrală a adunării legislative sau Guvernului provinciei New Brunswick.

 

 

Menţinerea dispoziţiilor constituţionale existente

21. Articolele 16 şi 20 nu abrogă şi nu permit derogarea de la drepturile, privilegiile sau obligaţiile de folosire a limbilor engleză şi franceză existente şi care se menţin īn temeiul unor alte dispoziţii din Constituţia Canadei.

 

 

Drepturi

menţinute

22. Articolele 16 şi 20 nu abrogă şi nu permit derogarea de la drepturile legale şi de cutumă sau privilegiile, anterioare sau posterioare intrării īn vigoare a prezentei Carte, referitoare la folosire unei alte limbi, diferită de engleză sau franceză.

 

 

Dreptul la instruire īn limbile minorităţilor

 

 

Limba de
predare

23. (1) Cetăţenii Canadei:

a)       a căror primă limbă īnvăţată şi īncă vorbită este cea a minorităţii francofone sau anglofone din provincia īn care domiciliază, sau

b)      care au facut studiile primare īn franceză sau engleză īn Canada, şi care domiciliază īntr-o provincie īn care limba īn care au facut aceste studii este engleza sau franceza folosită de minoritatea francofonă sau anglofonă,

au dreptul de a cere pentru copiii lor ca acea limbă să fie limba de predare īn şcoală la nivel primar şi secundar īn respectiva provincie.

 

 

Continuitatea limbii de
predare

(2) Cetăţenii Canadei avānd un copil care a făcut sau face studiile primare sau secundare īn franceză sau engleză īn Canada, au dreptul de a cere pentru toţi copiii lor să facă studiile primare sau secundare īn acea limbă.

 

 

Aplicabilitate

acolo unde numărul de copii

justifică

(3) Drepturile cetăţenilor Canadei enunţate la articolele (1) şi (2) de a cere pentru copiii lor ca limba de predare la nivel primar şi secundar sa fie limba minorităţii lingvistice a respectivei provincii

a)       se aplică īn orice parte a provinciei īn care numărul de copii ai cetăţenilor cu acest drept este suficient pentru a justifica asigurarea din fondurile publice a şcolarizării īn limba minorităţii lingvistice; şi

b)      includ, acolo unde numărul de copii īl justifică, dreptul de se face şcolarizarea acestor copii īn limba minorităţii lingvistice, īn clădiri plătite din fonduri publice.   

 

 

 

Punere īn aplicare

 

 

Punere īn aplicare a drepturilor şi libertăţilor garantate

24. (1) Orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi, garantate de această Cartă au fost īncălcate sau negate, poate să se adreseze unui tribunal competent pentru a obţine reparaţiile pe care tribunalul le va considera juste şi convenabile īn situaţia dată. 

 

 

Excluderea probelor care ar putea aduce prejudicii actului de justiţie.      

(2) Atunci cānd, īntr-o instanţă vizānd paragraful (1), tribunalul constată că elementele probatorii s-au obţinut īn condiţii care īncalcă sau neagă drepturile şi libertăţile garantate de această Cartă, acele elemente probatorii vor fi excluse dacă se constată că, luāndu-se īn considerare toate circumstanţele, admiterea lor īn instanţă ar putea aduce prejudicii actului de justiţie.      

 

 

 

Generale

 

 

Drepturile şi libertăţile populaţiei autohtone neafectate de Cartă

25. Garantarea prin această Cartă a anumitor drepturi şi libertăţi nu se va interpreta īn sensul abrogării sau derogării de la dispoziţiile tratatelor cu populaţia autohtonă sau drepturilor şi libertăţilor populaţiei autohtone a Canadei, inclusiv:

a)       drepturile şi libertăţile recunoscute prin Proclamaţia Regală din 7 octombrie 1763;

b)      drepturile şi libertăţile actualmente existente īn virtutea acordurilor de revendicări teritoriale sau celor ce ar putea fi obţinute īn acest mod.

 

 

Alte drepturi şi libertăţi neafectate de Cartă

26. Garantarea prin această Cartă a anumitor drepturi şi libertăţi nu se va interpreta īn sensul negării existenţei altor drepturi şi libertăţi īn Canada.

 

 

Patrimoniul

multicultural

27. Această Cartă trebuie interpretată īn concordanţă cu obiectivele de conservare şi promovare a patrimoniului multicultural al Canadei.

 

 

Drepturi garantate egal ambelor sexe

28. Independent de dispoziţiile din acestă Cartă, drepturile şi libertăţile prevăzute īn ea se aplică īn mod egal femeilor şi bărbaţilor.

 

Menţinerea respectării drepturilor anumitor şcoli

29. Nici o dispoziţie din acestă Cartă nu abrogă sau nu permite derogarea de la drepturile şi privilegiile garantate de Constituţia Canadei cu privire la şcolile separate sau alte şcoli confesionale (93). 

 

 

Aplicarea īn teritorii şi autorităţi teritoriale

30. Īn prezenta Cartă, dispoziţiile care vizează provincii, legislaturi sau adunări legislative, vizează de asemenea atāt Teritoriul Yukon şi Teritoriile de Nord-Vest, cāt şi autorităţile lor legislative competente.

 

 

Puteri legislative ne-extinse

31. Nici o dispoziţie din acestă Cartă nu extinde puterile legislative ale nici unui organism sau autoritate.

 

 

 

Aplicarea Cartei

 

 

Aplicarea

Cartei

32. (1) Acestă Cartă se aplică

a)       Parlamentului şi Guvernului Canadei, īn toate domeniile ce ţin de autoritatea Parlamentului, inclusiv īn cele referitoare la Teritoriul Yukon şi Teritoriile de Nord-Vest; şi

b)      Adunării legislative şi guvernului fiecărei provincii, īn toate domeniile ce ţin de autoritatea adunării legislative a fiecărei provincii.

 

 

Excepţie

(2) Independent de paragraful (1) articolul 15 nu va avea efect decāt la trei ani după ce acest articol intră īn vigoare.

 

 

Excepţii īn cazul unei declaraţii exprese

33. (1) Parlamentul sau adunarea legislativă a provinciei poate adopta o lege care să declare expres că această lege sau una dintre dispoziţiile sale are efect independent de dispoziţiile articolului 2 sau ale articolelor de la 7 la 15 ale prezentei Carte.  

 

 

Operativitatea excepţiei

(2) Legea sau dispoziţia referitoare la o declaraţie care este īn vigoare conform prezentului articol, nu are efect decāt pentru dispoziţia din prezenta Cartă la care se referă declaraţia.  

 

 

Limita de

cinci ani

(3) Declaraţia făcută sub incidenţa paragrafului (1) īşi va īnceta efectul la cinci ani după intrarea ei īn vigoare sau la o dată prealabilă, după cum se stipulează īn declaraţie.

 

 

Readoptare

(4) Parlamenul sau adunarea legislativă a provinciei poate readopta declaraţia vizată de paragraful (1).

 

 

Limita de

cinci ani

(5) Paragraful (3) se aplică şi la readoptarea declaraţiei vizate de paragraful (1).

 

 

 

Titulatura

 

 

Titulatura

34. Titlul prezentului document este: „Carta Canadiană a Drepturilor şi Libertăţilor”

Copyright @ 2008 Lucian Efanov
www.pstranslations.ca